Mazars Denge CEO/SUSTAINABILITY AMBASSADOR

Yönetimsel Kategorisi için gönderilier

Enron’dan Volkswagen’e İş, Etik ve Sürdürülebilirlik

Enron’dan Volkswagen’e İş, Etik ve Sürdürülebilirlik* 1913’te kurduğu şirketi ile aynı adı taşıyan Arthur Andersen, 1929’daki Büyük Buhran döneminde, Northwestern Üniversitesi’nde yaptığı etik ile ilgili…

“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi”

Bağımsız Denetim Zorunluluktan Çok Kurumsallaşmaya Yönelik

“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi”

Mazars Denge’den Kobilere TFRS Eğitimi

İstanbul Denge Akademi, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile daha da önem kazanan “Uygulamalı KOBİ TFRS” Eğitimi başlattı. KOBİ TFRS…

Adaptasyon ve Zeka

Öz Türkçesi uyum… Sözlükte adaptasyon için “doğal seleksiyonda (doğal seçim) başarılı olmuş, ona sahip olan organizmayı evrimsel olarak daha uyumlu kılan bir özelliktir” şeklinde bir…

Bütçe incelik ister…

İncelikli bütçe kontrolü ile sene sonunu “bütçe sendromu” yaşamadan geçirmek mümkün… İlkokul 1. sınıfa başladığım sene büyükbabam beni yanına çağırıp şöyle demişti: “Oğlum okula başlıyorsun…

Öncelik belirlemek! (kısa vade / kolay)

İşler ve zaman söz konusu olduğunda organize olamamanın yarattığı stres kişinin sağlığına kadar etki yaratabiliyor… Hem iş ortamında, hem de üye olduğum çeşitli derneklerde insanların…

İş Hayatında Farklı Olabilmek

Yaş 20’yi geçmeye başlayınca iş ve hayat ile ilgili yük de ağırlığını hissettiriyor. Gençleri bir düşüncedir alıyor; Şimdi ne yapacağım? Üniversiteye kapağı attım ama okulu…

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username