Mazars Denge CEO/SUSTAINABILITY AMBASSADOR

Mazars Denge Sürdürülebilirlik Raporu- CEO Mesajı

Sürdürülebilirlik - Dr. İzel Levi Coşkun - Nisan 19, 2017

Değerli Paydaşlarımız,

Aralık 2015 yılında gerçekleştirilen COP 21 toplantısı şirketimizde sürdürülebilirlik raporu hazırlıklarının başlangıcı için bir dönüm noktası oldu.

Bu toplantıda devletler makro ölçekte bir uzlaşma arayışı içindeyken bireylerin ve şirketlerin sürdürülebilir kalkınma adına mikro ölçekteki katkılarının sınırlı kalması halinde istenilen hedeflere ulaşmanın ne kadar imkânsız olduğunu fark ettik.

Bu doğrultuda, geçmişi 40 yıla dayanan ve muhasebe, vergi, denetim ve danışmanlık sektöründe adeta bir ekol ve öncü olarak kabul edilen şirketimizin “önce insan, mesleki sorumluluk, etik, bağımsızlık ve kalite,” gibi kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız Leon Coşkun’dan devraldığımız değerlerle, GRI standartlarının uyumu bizi 1 Nisan 2016 tarihinde “Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni”  imzalayarak GRI4 formatındaki raporlama sürecimizi başlatmaya yönlendirdi.

Bizi 40 yıldır ayakta tutan, şirketimizin kurulduğu günden itibaren bağlı kaldığı ve iş yapış tarzımızın ayrılmaz birer parçası olan mesleki ve evrensel değerlere sahip çıkıyor olmamızın, akılcı yaklaşımımızın ve kendimizi sürekli geliştirme çabamızın bizi bir 40 yıl daha ileriye taşıyacağına dair inancımız tam. Öte yandan paydaşlarımız için yarattığımız değer ile ortaya çıkan sosyal ve çevresel etkinin ancak kurumsal bir düzen içinde raporlandığı takdirde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik Mazars Denge olarak üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirmede etkin bir yol olacağını görüyoruz.

Bunu başarabilmek için de ilk adımın şirket içinde sürdürülebilirlik konusunda bir farkındalık yaratmak olduğu kanısındayız. Bu adımı:

  • Tüm süreçlerimizde uygulama,
  • Kısa, orta ve uzun vadeli kurumsal sürdürülebilirlik hedefleri belirleme,
  • Doğru ölçüm yapma ve
  • Sürdürülebilirlik elçisi rolünü üstlenme

adımları takip edecek.

Ayrıca, bütün bu çalışmalarımızın meyvesi olarak en geç 2020 yılına kadar şirketimizin ilk entegre raporunu yayınlamayı hedefliyoruz.

Bu adımların tümünde temel amacımız şirket olarak sadece büyümek değil gelişmek. Stratejik odak noktamız ise, bu gelişimi çalışanlarımıza ve özellikle kadın istihdamına yatırım yaparak gerçekleştirmek. Bu yüzden de yine 2016 yılında Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’nin (Women’s Empowerment Principles) de imzacısı olduk.

Burada iki  etkenin bizleri zorlayacağını düşünüyoruz. Bunlardan birincisi, mevcut, ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar.  İkincisi ise, şirket olarak özellikle yönetim kademesinin kurumsal sürdürülebilirlik kavramını anlaması,   benimsemesi  ve sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm operasyonlarımızla bütünleştirilmesi adına çalışanlarımıza bu yaklaşımı aktarması olacaktır.

Mesleğimizin gereklerini yerine getirirken paydaş zincirinin en uç noktasında “birey”e kadar uzanan bir sorumluluğa sahip olmamız gerçeğinden yola çıkarak ülkemizin hukuk, adalet, demokrasi  ve ekonomi sınavından başarılı bir şekilde çıkabilmesinde mikro ölçekte ne kadar önemli bir role sahip olduğumuzun bilincindeyiz.

Bu yüzden 2016 ve 2017 yılları içinde şirket kültürümüze yerleşmiş olan bu sorumluluk bilinciyle mesleğimizi icra ederken bir yandan kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığının tüm şirket kademelerinde var olmasını ve arttırılmasını sağlarken diğer yandan da kurmuş olduğumuz modelde hedeflerin belirlenmesi ve doğru ölçümlerin yapılabilmesini mümkün kılmaya çalışacağız.

Şirketimizin kuruluşunun 40. yılında ilk kez yayınladığımız bu raporun başta tüm çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere paydaşlarımıza hayırlı ve tüm paydaşlarımıza yol gösterici  olması dileğiyle…

Dr. İzel Levi Coşkun

CEO

Mazars Denge

Bu yazıyı paylaş

Yorum yok

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username