Mazars Denge CEO/SUSTAINABILITY AMBASSADOR

Kritik 100 Gün

Haberler - Dr. İzel Levi Coşkun - Temmuz 9, 2011

1- İlk 100 gününüzü nasıl planladınız, kendinize nasıl hedefler koydunuz?
Planlama işlevini uzun, orta ve kısa vadeli olarak 3 ayırırsak herhalde 100 gün çok kısa vadeli plan olarak düşünülmelidir.

Bu doğrultuda;

1)Yönetim Prosedürlerinin Güncellenmesi
2)Otomasyon konusunda önceliklerin saptanıp odak gruplar oluşturularak harekete geçilmesi
3)İK süreçlerinin geliştirilmesi ve 360 derece performans değerlendirme çalışmasının tamamlanması
4)Yeni Türk Ticaret Kanunu için gerekli hazırlıklara başlanması
5)Kurumsal Sürdürülebilirlik konusunda şirket içi bilinçlendirme çalışmalarına başlanması

en kısa vadeli hedeflerimiz.

2-100 günlük ajandanızın en önemli maddeleri neler ya da nelerdi?
Yukarıda bahsi geçen tüm hedefler önemli olup öncelik sırasına göre dizilmişlerdir.

3-Lider olarak şirketi odaklanması gereken 3-5 stratejik önceliğini saptadınız mı?

“Kurumsal Sürdürülebilirlilik” sadece şirketimizin değil tüm şirketlerin gündeminde olması gereken bir konu. Hem bu konuda müşterilerimize hizmet verebilmek adına hem de iç süreçlerimizi ve her türlü çalışmamızı bu ilkeleri göz önüne alarak gerçekleştirebilmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

2010 yılından beridir şirket içi inovasyon konusuna ciddi olarak eğiliyoruz. Odaklandığımız bu konuda uzun vadede sektör lideri olmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin çeşitli illerinde önce insan diyen ve kalite, etik, bağımsızlık & dürüstlük ilkelerinden ödün vermeyen meslek mensupları ile hizmet ağımızı geliştirmek odaklandığımız diğer bir hedef.

4-Ekibinizi hangi hedefler etrafında birleştirmeyi düşünüyorsunuz? Üst yönetimi hedefe kilitlemek için ne gibi aksiyonlar alacaksınız?

Yönetim prosedürlerimizde şirketin vizyon ve misyon tanımlarında bir takım değişiklikler yaptım. Bu değişikliklere ilaveten şirketin yönetim kurulu ve icra kurulu görev yetki sorumluluk ve kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen maddeler ekledim.
Tüm ortaklarımızın fikrini alarak oluşturduğumuz bu prosedürlerin hayata geçirilmesi ile birlikte herkesin şirketin geleceğini daha rahat görebileceğine ve ilişki ağının daha kurumsal temellere dayanacağına inanıyorum.

5-100 gün içinde hangi temel problemin veya problemlerin çözümü için adım atacaksınız ya da attınız?

Bana göre problemlerin temelinde departmanlar içinde ve arasında ayrıca diğer şehirlerde yer alan ofislerimiz arasındaki iletişim eksikliği yatıyor. Bunu çözebilmek için tüm departmanlara beklentilerimi anlatan birer yazı gönderdim. Benzer yazıları hizmet birimlerimizi ile de paylaştım. Bu yazılar hem yönetim prosedürleri ile uyumlu hem de şirketin geleceği ve bu gelecek içinde ilgili birimin rolünü açıkça ifade ediyor. Ardından her birim ile ayrı ayrı informel toplantılar gerçekleştirerek kendi hedefleri ile ortaklarımız ile birlikte belirlemiş olduğumuz hedeflerin uyum ve koordinasyonunu sağlamaya çalıştım.

6-Bu süreçte yeni hedefler doğrultusunda ekibinizin yapısında değişiklik, yeni görevlendirmeler söz konusu olacak mı ya da oldu mu?

Şirket olarak en azından ilk 100 gün için böyle bir gereklilik duymuyoruz.

7-Şirketin işleyişini, insanlarını ve süreçlerini tanımak için nasıl bir çalışma planı yaptınız?

Bu soru benim için geçerli değil. Yaklaşık 20 yıldır aynı şirkette çalışıyorum.

8-Karar süreçlerinizi desteklemek için hangi rakamsal – rakamsal olmayan veriler doğrultusunda plan yaptınız ve hedefler saptadınız?

Şirketimizin kuruluşundan beri şirket içi muhasebe ve finans yapımızın güçlü olmasına özen gösterdik. Yurtdışı ortağımız Mazars’a ise her yıl 3 yıllık roll on bütçelerimizi gönderiyoruz. Muhasebe birimimizden departman bazında temin ettiğimiz verileri kullanarak ileriye yönelik hazırlamış olduğumuz 3 yıllık bütçelerimizde, Türkiye’deki ekonomik gidişatı da göz önüne alarak şu an için herhangi bir değişiklik öngörmüyorum.

9-Karlılık ve gelir artırma gibi konularda nasıl bir analiz yaptınız, bu alanlarda yeni bir yol haritası belirlediniz mi?

Yeni hizmet birimleri açarak ciromuzu arttırmaya çalışıyoruz. Öte yandan ekiplerimize eğitimler vererek diğer departmanlarda kısa süreli & iş bazında çalışma imkânı sağlıyoruz. Bu da maliyetlerimizi azaltmamız sonucunu çıkarıyor. Çeşitli illerde bizimle çalışmayı arzulayan meslektaşlarımız ile iletişim halindeyiz. TTK ile ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 2012 yılında ciddi bir büyüme hedefimiz var.

İzel Levi Coşkun

Email: icoskun@mazarsdenge.com.tr
Website: www.mazarsdenge.com.tr

* Bu makale Capital Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Bu yazıyı paylaş

Yorum yok

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username