Mazars Denge CEO/SUSTAINABILITY AMBASSADOR

Mazars Akademi, UFRS ve TFRS’yi E-Eğitim ile Öğretiyor

Haberler - Dr. İzel Levi Coşkun - Nisan 2, 2012

Mali danışmanlık şirketi Mazars Denge’nin CEO’su İzel Levi Coşkun, yeni TTK ile birlikte, bazı tartışmalar olduğunu ancak kanunun yürürlük döneminin çok yakın olduğu dikkate alarak, bir yandan da hazırlık yapmak gerektiğini söyledi. “Yeni TTK’nın bazı maddeleri eleştirilebilir ama bu kanuna ihtiyaç var. Yanlık olan ne? Hapis cezaları… Kıymetli evraklarda bütün yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin, bilgilerinin yer alması gereksiz olabilir. Firmalar, “finansal tablolarımı web’e koyarsam, rekabette nasıl bir duruma düşerim, müşteri benim üzerime gelmez mi endişesi taşıyor” diyen Coşkun, şöyle devam etti: “Oyun teorisini John Nash’tan önce buldular. Ama bir teori olarak Nash sundu. 1991’de Nobel aldı. Bence insanlar onu bu dönemde anladı. Sadece kendi payını değil, tüm paydaşları hesaba katan, paylarını maksimize eden bir yaklaşım. “Kardeşim firma benim.” Demek doğru değil. TTK bunu getiriyor. Eski kanun da çok önemliydi ama dönemi kapandı. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Ortaklar cari hesabını kapatıyor çünkü bütün kayıtdışının kaynağıdır.”
Tartışmalara hukukçuların fazla ilgi göstermemesinin sorun olduğunu belirten İzel Levi Coşkun, “Yalnız firmalar ve hazırlayan Prof. Dr. Ünal Tekinalp konuşuyor, bizim gibi firmalar konuşuyor ama asıl hukukçular konuşmalı. Bu yüzden biraz kilitlendi. Bir arama konferansı olabilir. Herkes, bütün taraflar katılabilir. Pratikte olabilecek zorluklar tespit edebilir ve çözümler de çıkabilir. Uygulamada çok sorun çıkması da muhtemeldir. Çünkü hazırlık yeterli değil. Denetim firmalarının işine geliyor, onun için destekliyorlar demek çok doğru değil. Bu konuda biz değil hukukçular daha çok konuşmalı. Yabancı hukuk bürolarının da ilgisinin arttığı dikkat çekiyor. TTK, hukuku çok ilgilendiriyor. Büyük hukuk açığı olacağını düşünüyorlar” diye konuştu.

Denge Akademi Paket Hazırladı
Yeni dönemde mail danışmanlık, denetim ve mali müşavirlik firmaları arasında olumsuz bir rekabet yaşanabileceğine dikkat çeken Coşkun, “Rotasyon döneminde fiyat rekabetine girildi. Herkes müşterisini korumak istedi. TTK çıktığında pasta büyüyecek. Ama rekabete girersek zararları olur” dedi.
Coşkun, Mazars’ın yeni döneme hazırlık için sadece TTK üzerinde değil, muhasebe eğitim konusu üzerinde de durulduğunu ifade ederek, bu konuda paketler hazırladıklarını söyledi. Coşkun şöyle dedi:
“Bazı hazırlıklar yapıyoruz Bu konuda firmaya UFRS altyapısı olan muhasebeci yok. TÜRMOB eğitimler verdi. 300-400 kişilik eğitmen ekibi oluşturdu. İstanbul’da belki biraz ulaşıldı ama Erzincan’da Erzurum’da ne olacak? Bunun için biz bir hazırlık yaptık. Muhasebede bütün sistem değişiyor. Şirketlerin ve muhasebe camiasının UFRS / TRFS’ye hazır olması önemli. Yeni TTK uyarınca, 1 Ocak 2013’den itibaren bütün bilanço esasına göre defter tutan şirketler finansal tablolarını UFRS / TFRS’ye göre hazırlamak zorunda. Şirketler 31 Aralık 2012 tarihli kapanış mali tablolarını son kez Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlayacaklar ve 1 Ocak 2013 tarihinde açılış mali tablolarını UFRS / TFRS’ye göre yeniden düzenleyecekler.

Ayrıca, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren muhasebe kayıtları UFRS / TFRS’ye göre tutulacak. İşte bu noktada muhasebe eğitimi önem kazanıyor. UFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (International Financial Reporting Standards- IFRS) kısaltması. Bu standartlar dünya genelinde muhasebe standartlarını birbirine yakınlaştırarak hazırlanan mali tabloların karşılaştırılmasına imkan vermeyi amaçlıyor. TFRS, (Türkiye Finansal Raporlama Standatları) UFRS’nin çevirisi. İkincil düzenlemelerle belirlenecek olan KOBİ kriterlerini taşıyan firmalar,( yaklaşık verilerle tüm şirketlerin yüzde %94’ünü temsil eden) yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında KOBİ TFRS uygulamak zorunda olacak.

TFRS’yle şirketler uluslararası düzeyde kabul görmüş etkin raporlama sistemine geçmiş olacak. Uygulamalı KOBİ TFRS Eğitimi, Denge Akademi Uzmanları tarafından e-öğrenme metodu ile hazırlandı. Programı izleyecek her katılımcı, 60 saat boyunca özel ders alıyormuşçasına bilgi edinecek. Bilgisayara erişim imkanı bulabileceksiniz her yerden, istediğiniz an eğitime katılabileceksiniz. Hayali bir firmanın Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanan mali tablolarını KOBİ TFRS’ye göre yeniden düzenleyen bir eğitim süreci. Firmaların direktörleri; bütçe raporlama ve hazine bölüm müdür ve çalışanları ve ilgili konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer üst ve orta düzey yöneticiler, işletme sahipleri ve profesyoneller (özellikle SMM, YMM ve avukatlar) bu programdan faydalanabilir”

Email: icoskun@mazarsdenge.com.tr
Website: www.mazarsdenge.com.tr

* Bu makale Dünya Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Bu yazıyı paylaş

Yorum yok

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username