Mazars Denge CEO/SUSTAINABILITY AMBASSADOR

sürdürülebilir kalkınma hedefleri için gönderiler

8 Format Hatası

Mazars Denge’de kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarımızı başlattığımızdan beridir, sürdürülebilirlik kavramının anlamı ve öğretisi üzerine daha da fazla düşünür oldum. Aslında bize gelecek kuşaklar adına üstlendiğimiz sorumluluğu…

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username